Integritet & tillgänglighet

Integritets­policy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Torsby Utveckling AB samarbetar med företag och Torsby kommun för att underlätta för dig som vill flytta till och söka jobb i Torsby kommun. När du anmäler att du är intresserad av Torsby med omnejd i vårt digitala anmälningsformulär på hejnordvarmland.se lagrar vi de uppgifter som du fyller i.

Medarbetare på Torsby Utveckling AB kommer sedan ha tillgång till dessa uppgifter. De representanter som har tillgång till uppgifterna arbetar med att vägleda och kommunicera med blivande inflyttare och arbetssökande. Vi behöver uppgifterna för att kunna följa upp ditt intresse och vägleda dig på ett bra sätt för att förenkla din flytt.

När du tar kontakt med oss via vårt webbformulär så samtycker du till att vi får lagra och tipsa dig om potentiella arbetsgivare, rekryterare eller andra nyckelpersoner i Torsby kommun som vi bedömer kan hjälpa dig med frågor som berör din flytt. Du kan även komma att få tips om andra ämnen så som möjliga boenden, barnomsorg, nätverk eller andra frågor som du önskat hjälp med.

Vi tar personlig integritet på stort allvar och all behandling av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är Torsby Utveckling AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan kontakta oss på tuab@torsby.se

Analys

Ingen data samlas in för analys.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss genom vårt kontaktformulär eller via e-post kommer vi att lagra din e-postadress och övriga kontaktuppgifter som du själv väljer att uppge i kontakten med oss.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

På denna webbplats finns inbäddat innehåll från Youtube. Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren skulle ha besökt den andra webbplatsen i fråga. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. Om du inte spelar upp dessa inbäddade videor så sätts inga kakor från Youtube. Om du spelar upp en inbäddad video sätts följade cookies.

Tillgänglighets­redogörelse

Torsby Utveckling AB står bakom webbplatsen hejnordvarmland.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur hejnordvarmland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsarbete på hejnordvarmland.se

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på hejnordvarmland.se.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hejnordvarmland.se i något annat format kan du kontakta TUAB via e-post tuab@torsby.se, telefon +46768165742 eller via kontaktformuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att den inte uppfyller lagens krav, meddela Informationsenheten via e-post tuab@torsby.se, telefon +46768165742 eller via kontakformuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder verktyget Siteimprove för att granska och revidera webbplatsen avseende teknisk tillgänglighet.

Innehåll på hejnordvarmland.se som inte är tillgängligt

Det innehåll som har bristande förenlighet med lagkraven beskriv under rubrikerna nedan.

Filmerna på hejnordvarmland.se saknar undertexter och vi har ingen syntolkning.

Åtgärd: Vår ambition är att texta våra filmer som publiceras på hejnordvarmland.se nu och framåt. Syntolkning av filmer görs i den mån det är möjligt.

Rubriksättningar och länkbeskrivningar är inte tillräckligt specifika eller beskrivande på alla sidor.

Länkar till webbsidor öppnas i några fall i nya fönster vilket försvårar navigeringen.

Åtgärd: Vi arbetar löpande för att åtgärda redaktionella brister.

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alternativa texter).

Vissa av våra bilder innehåller text.

Åtgärd: Vi arbetar löpande för att åtgärda bristerna. Vi kommer tillrätta med bristerna.

Torsby Utveckling AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Syntolkning av videor görs i den mån det kan uttalas av avbildade människor. Övrig syntolkning innebär för stor tidsåtgång.

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Torsby kommun eller står under vår kontroll.

  • Inlänkade filmer som tillhör tredje part

Vilka vi är

Webbplatsen heter

Ansvarig för sidan

Denna webbsida innehåller cookies. Genom att fortsätta att använda sidan godkänner du detta.  Läs mer

Vi ser fram emot att prata med dig!

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkopplar så snart som möjligt!