Näringsliv

Bredd och spets i näringslivet

Torsby kommun har i många år tillsammans med företagen arbetat aktivt med näringslivsrelaterade frågor. Torsby kan dra fördel av det strategiska geografiska läget ”mitt i mycket” som en del av Värmland med närhet till både Norge och Dalarna. De största privata branscherna i kommunen är tillverkande industri, besöksnäring inklusive handel, skogsverksamhet och byggverksamhet. Här startas och drivs fler företag än genomsnittet för Sverige och företagsklimatet är gott. Framgångsfaktorn i näringslivet är samarbetsvilja och engagemang bland både små och stora företag. Här finns både bredd och spetskompetens inom till exempel elektronik, skog och besöksnäring.

 

Skoglig Bioekonomi

Skogsnäringen är en av de största branscherna i kommunen. Med avstamp i de nationella miljömålen och Agenda 2030 kan möjligheter för företag inom skogsbranschen och även för Torsby kommun, skapas för att inrikta verksamhet och strategiskt arbete mot skoglig bioekonomi. Sedan 2016 har en testbäddsanläggning för 3D printing av prototyper i biokompositmaterial utvecklats i Sysslebäck tillsammans med klustret Paper Province. Potentialen ligger i att verka för att ytterligare utveckla denna verksamhet och koppla på Värmlands Smart Specialisering Strategi där skoglig bioekonomi pekas ut som det starkaste strategiska området för Värmland att utvecklas inom. Att tillsammans med företagen utvecklas till en kommun i framkant inom området skoglig bioekonomi.

Klimatsmarta Torsby

Torsby kommun ser en potential i att nischa sig som den självklara platsen för det klimatsmarta, hållbara företagandet. Kommunen vill skapa förutsättningar för företag att genom kompetensutveckling, aktivitet, investeringar och projekt ta steg mot det fossilfria företagandet. Närheten till naturen och möjligheten till ett aktivt friluftsliv skapar möjlighet till ett hållbart liv vid sidan av företagandet och kan attrahera företag som vill kunna kombinera företagande med ett hållbarhetstänk.

Event & handel

Besökare till större event, skidturismen och närheten till Norge skapar förutsättningar till en ökad handel. En handelsanalys genomförd 2019 pekar på att det finns potential till ytterligare ökning. Den pekar också på vikten av en levande tätortshandel och att det finns en utvecklingspotential i ett strategiskt arbete med att koppla på befintliga event och även skapa nya.

Uthållighetssporter och rörlig friluftslivsturism

Ett utvecklingsområde kopplat till uthållighetssporter och det rörliga friluftslivet som stärker och utvecklar befintlig näring har identifierats. Potentialen ligger även i att ”outdoor” segmentet präglas av en tydlig hållbarhetsprofil och att utveckla sommarturismen.

Besöksnäring

Torsby är en av de sydligaste kommunerna som strategiskt kan dra nytta av de fyra årstiderna. Det är en unik förutsättning för den imponerande utvecklingen av skid- och friluftlivsturismen i Torsby. Etableringen av Branäs och den expansiva tillväxt som skett i anslutning skapar förutsättningar för ytterligare utveckling inom besöksnäringen. Tillväxtverket menar att för att besöksnäringen ska kunna nå sin fulla potential krävs en fungerande samverkan mellan det offentliga och det privata.

Företagande i kommunen

Utsikt Mulldusen
Företagsklimatet förbättras år efter år
Torsby kommun fortsätter sin stabila klättring i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sverige. 2022 års resultat är en förbättring med 4 placeringar i undersökningen...
>>
tuab_logo

Vi får människor och företag att växa

Tuab är det lokala näringslivets och Torsby kommuns gemensamma näringslivsbolag som erbjuder rådgivning, service och information till nya och befintliga företag. Genom frekventa besök hos kommunens företag skapas en nära dialog kring verksamheterna, utmaningar, möligheter och framtidsplaner. TUAB arrangerar också träffar och kurser för företagare. 

Vill du starta eget eller utveckla ditt företag? Står du inför en investering eller har en innovativ idé eller produkt som du vill få hjälp med att utveckla? Kontakta oss!

Lots för enkel dialog

Lots för enkel dialog (LED) är till för dig som företagare för du ska få en snabbare hantering av förvaltningsövergripande ärenden. Har du som företagare ett tillståndsärende som du vill diskutera så är du välkommen att boka in ett möte, kontakta Tuab.

iTorsby-logo-svart-50px

Vi utvecklar den lokala handeln

Näringslivsföreningen iTorsby grundades i december 2017 för att stimulera handel och service inom kommunen och samtidigt bredda samverkan mellan de olika näringslivsenheterna i området Torsby kommun. Genom event och olika arrangemang ökar attraktiviteten och trivseln och på så vis värnas den framtida utvecklingen i Torsby.

Denna webbsida innehåller cookies. Genom att fortsätta att använda sidan godkänner du detta.  Läs mer

Vi ser fram emot att prata med dig!

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkopplar så snart som möjligt!