Avancerat språktest!

Detta språktest är för dig som vill ha en större utmaning i Dalbymålets dialektala ord och uttryck. Dalbymålet är en variant av värmländska med språkdrag från såväl Västergötland som Norge och Dalarna. Dialekten har blivit noggrant dokumenterad, mellan åren 1948-1968 gjordes nedteckningar som senare resulterade i en ordbok som i forskarkretsar har beskrivits som en av landets främsta. Vid millennieskiftet digitaliserades materialet och boken Dalbymålsordboken gavs ut av förlaget Kulturkoppra.

Quizet består av 20 frågor med tre svarsalternativ. Vissa av orden i quizet är vanligt förekommande än idag medan andra tillhör ett äldre språkbruk som sällan hörs nu för tiden. Vi tackar Torleif Styffe som bidragit med dessa ordförslag!

Stort lycka till!


Alla frågor är nu besvarade!

Om du vill ändra något kan du backa tillbaks. Annars trycker du på knappen för att registrera dina svar och se resultatet!Denna webbsida innehåller cookies. Genom att fortsätta att använda sidan godkänner du detta.  Läs mer

Vi ser fram emot att prata med dig!

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkopplar så snart som möjligt!