Gör språktest!

I Värmland finns många olika dialekter med likheter och skillnader. Dalbymålet är en variant av värmländska med språkdrag från såväl Västergötland som Norge och Dalarna. Dialekten har blivit noggrant dokumenterad, mellan åren 1948-1968 gjordes nedteckningar som senare resulterade i en ordbok som i forskarkretsar har beskrivits som en av landets främsta. Vid millennieskiftet digitaliserades materialet och boken Dalbymålsordboken gavs ut av förlaget Kulturkoppra.

Quizet består av 20 frågor med tre svarsalternativ. Många av orden i quizet förkommer även i andra delar av Värmland medan andra är väldigt lokala och ålderdomliga uttryckssätt, som riskerar att falla i glömska om de inte används.

Stort lycka till!


Alla frågor är nu besvarade!

Om du vill ändra något kan du backa tillbaks. Annars trycker du på knappen för att registrera dina svar och se resultatet!Denna webbsida innehåller cookies. Genom att fortsätta att använda sidan godkänner du detta.  Läs mer

Vi ser fram emot att prata med dig!

Tack för att du kontaktar oss. Vi återkopplar så snart som möjligt!